MAX BOJARSKI

 

Max Bojarski (ur. 28 maja 1978 w Warszawie) – polski działacz społeczno-polityczny, wydawca i trener zmiany osobistej. Propagator edukacji wolnej od nacisków polityki i biznesu, ukierunkowanej na odkrywanie i gruntowanie wewnętrznej wolności jednostki ludzkiej[1]. Wiceprzewodniczący Unii Lewicy[2], członek Rady Programowej Europy Plus[3].

Wykształcenie

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (2004) i Europejskiej Akademii Dyplomacji (2006). Studia podyplomowe na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (2008).

Działalność społeczno-polityczna

W latach 1996-2001 członek Amnesty International - uczestniczył aktywnie w działaniach na rzecz powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego. Pod koniec 2003 wszedł do grupy „Otwarci” - zrzeszającej przedstawicieli organizacji działających na rzecz wolności światopoglądowej. Przygotował wraz z między innymi prof. Marią Szyszkowską List Otwarty do uczestników konferencji międzyrządowej odbywającej się w dniach 12-14 grudnia 2003 w Brukseli, postulujący odrzucenie Invocatio Dei w Preambule Konstytucji Unii Europejskiej[4]. Pod listem podpisało się kilkadziesiąt organizacji i odbił się szerokim echem, jako wyraz niezgody dużej części polskiego społeczeństwa na zawłaszczanie idei europejskiej przez Kościół Katolicki. Max Bojarski jest federalistą europejskim. 10 maja 2008 roku wraz z między innymi Sławomirem Sierakowskim i Alicją Tysiąc wystosował w imieniu środowisk lewicowych Apel do polskiego społeczeństwa: "Silna Europa szansą dla Polski"[5]. W sierpniu 2013 w porozumieniu z parlamentarzystami z Niemiec i Francji wprowadził do polskiej polityki ideę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego traktowanego jako gwarancja ekonomicznej wolności każdej jednostki. Koncepcja ta została przyjęta do programu Unii Lewicy 10 sierpnia 2013[6].

Działalność redakcyjno-wydawnicza

W roku 1998, równolegle z rozpoczęciem studiów z zakresu teologii katolickiej Max Bojarski został sekretarzem redakcji pisma Gnosis publikującego artykuły dotyczące szeroko pojętej duchowości postrzeganej z perspektywy wolnościowej. Zainteresowanie tą tematyką przejawiało się też w tematyce niektórych publikacji współ-wydawanych przez Maxa Bojarskiego w ramach jego współpracy z domem wYdawniczym tCHu[7] poczynając od roku 2002. W tCHu był między innymi redaktorem serii Różnorodność i Wolność w której ukazało się wiele prac zbiorowych pod kierunkiem prof. Marii Szyszkowskiej (np. O braku wolności światopoglądowej w Polsce (2004)[8], Ideowość w Polityce (2007)[9]. Jest też współwydawcą międzynarodowej serii książek dotyczących holokaustu (np. książki Krystyny Żywulskiej w polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej wersji językowej). Od września 2008 Max Bojarski jest właścicielem wydawnictwa ALBIUS specjalizującego się w publikacji nowoczesnych materiałów edukacyjnych dla gimnazjów i szkół średnich[10]. Jest wynalazcą metody Q-A-Q (question-answer-question) stosowanej w fiszkach edukacyjnych (tradycyjnych i elektronicznych), mającej na celu utrwalanie przyswajanego przez uczniów materiału. Stosował ją w publikacjach z serii MEMOkarty[11], metoda ta przyjęła się i jest obecnie stosowana na szerszą skalę[12]. W 2011 roku firma Maxa Bojarskiego wdrożyła pierwszą na polskim rynku aplikację na smartfony przygotowującą uczniów do zdania egzaminu gimnazjalnego i matury[13]. Od 2013 roku ALBIUS wdraża też serię anglojęzycznych aplikacji na system iOS pomagającą zwiększać zakres świadomości procesów komunikacyjnych, pierwsze z nich dotyczą języka mowy ciała.

Rodzina

Matką Maxa Bojarskiego jest Anna Bojarska. Od roku 2007 jest mężem Małgorzaty Bojarskiej – celebrantki i propagatorki Ceremonii Humanistycznych[14][15].

 

Przypisy

[1] http://www.eduvolution.com

[2]  http://www.unia-lewicy.org/komunikat-z-ii-konwencji-krajowej/

 [3] http://www.europaplus.org.pl/

[4] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3135

[5] http://www.lewica.pl/index.php?id=16422&druk=1

[6] http://www.unia-lewicy.org/popieramy-bezwarunkowy-dochod-podstawowy/

[7] http://www.tchu.com.pl/tchu_wyd.htm

[8] http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000067107&find_code=SYS&local_base=BIS01

[9] http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000083643&find_code=SYS&local_base=BIS01

[10] http://www.albius.pl

[11] http://memokarty.pl

[12] http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/fiszki-maturzysty_33631.html

[13] http://myapple.pl/content/3098-memokarty-w-appstore-szybka-nauka-do-matury.html

[14] http://www.wprost.pl/ar/412382/Gleboka-wiara-ateisty/

[15] http://www.ceremoniehumanistyczne.pl/mistrzowie.html

 

 

powrót do głównej strony GNOSIS