Menora z Celareva

Doktor Isajlo Suk, archeolog i arabista pochodzący z tych okolic, który bardzo wcześnie pracował na tutejszych wykopaliskach, pozostawił notatkę, znalezioną po jego śmierci. Nie dotyczy ona samego Celareva, lecz opinii o nim:
„Węgrzy by chcieli, aby zmarli tutaj pogrzebani byli Węgrami lub Awarami; Żydzi — aby byli Żydami; Muzułmanie — aby byli Mongołami; nikt jednak nie chce, aby to byli Chazarowie. A właśnie to jest najbardziej prawdopodobne... Cmentarz jest pełen potłuczonych naczyń glinianych z wyrzeźbionymi menorami. Ponieważ u Żydów takie potłuczone gliniane naczynie oznacza człowieka zagubionego i zmarnowanego, jest to cmentarz ludzi zagubionych i zmarnowanych, jakimi w tym miejscu, a może i w tych czasach, byli Chazarowie”.

[str. 60 Słownika chazarskiego]