MAX BOJARSKI

 

Max Bojarski  działacz społeczno-polityczny, redaktor i wydawca. Propagator edukacji opartej na fundamentach świadomości i wolności. Jego wykształcenie wyższe i zainteresowania obejmują szerokie spektrum zagadnień - od teologii, poprzez dyplomację, po cybernetykę i coaching. Badacz europejskich tradycji ezoterycznych. W centrum jego zainteresowań znajdują się ustopniowane systemy moralnego i duchowego rozwoju.

Wykształcenie

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (2004) i Europejskiej Akademii Dyplomacji (2006). Studia podyplomowe na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (2008).

Działalność społeczno-polityczna

Wiceprzewodniczący partii Wolność i Równość, członek komitetu honorowego Kongresu Programowego Lewicy, Rady Programowej Europy Plus i Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.
Przewodniczący Rady Fundatorów Instytutu Myśli Europejskiej.
W sierpniu 2013 w porozumieniu z parlamentarzystami z Niemiec i Francji wprowadził do polskiej polityki ideę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (leżącą u podstaw takich programów, jak wprowadzone w 2016 roku 500+), traktowanego jako gwarancja ekonomicznej wolności każdej jednostki. Koncepcja ta została przyjęta do programu Unii Lewicy 10 sierpnia 2013.
Od roku 2019 należy do European AI Alliance przy Komisji Europejskiej.

Działalność redakcyjno-wydawnicza

Od roku 1998 sekretarz redakcji pisma Gnosis publikującego artykuły dotyczące szeroko pojętej duchowości postrzeganej z perspektywy wolnościowej. Zainteresowanie tą tematyką przejawiało się też w tematyce niektórych publikacji współ-wydawanych przez Maxa Bojarskiego w ramach jego współpracy z domem wYdawniczym tCHu poczynając od roku 2002. W tCHu był między innymi redaktorem serii Różnorodność i Wolność w której ukazało się wiele prac zbiorowych pod kierunkiem prof. Marii Szyszkowskiej (np. O braku wolności światopoglądowej w Polsce (2004), Ideowość w Polityce (2007). Jest też współwydawcą międzynarodowej serii książek dotyczących holokaustu (np. książki Krystyny Żywulskiej w polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej wersji językowej). Od września 2008 Max Bojarski jest właścicielem wydawnictwa Eduvolution specjalizującego się w publikacji nowoczesnych materiałów edukacyjnych dla gimnazjów i szkół średnich. Jest wynalazcą metody Q-A-Q (question-answer-question) stosowanej w fiszkach edukacyjnych (tradycyjnych i elektronicznych), mającej na celu utrwalanie przyswajanego przez uczniów materiału. Stosował ją w publikacjach z serii MEMOkarty, metoda ta przyjęła się i jest obecnie stosowana na szerszą skalę. W 2011 roku firma Maxa Bojarskiego wdrożyła pierwszą na polskim rynku aplikację na smartfony przygotowującą uczniów do zdania egzaminu gimnazjalnego i matury. Od 2013 roku Eduvolution wdraża też serię anglojęzycznych aplikacji na system iOS pomagającą zwiększać zakres świadomości procesów komunikacyjnych.

Rodzina

Matką Maxa Bojarskiego jest Anna Bojarska. Od roku 2007 jest mężem Małgorzaty Bojarskiej – celebrantki i propagatorki Ceremonii Humanistycznych[14][15].

 

Przypisy

[1] http://www.eduvolution.com

[2]  http://www.unia-lewicy.org/komunikat-z-ii-konwencji-krajowej/

 [3] http://www.europaplus.org.pl/

[4] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3135

[5] http://www.lewica.pl/index.php?id=16422&druk=1

[6] http://www.unia-lewicy.org/popieramy-bezwarunkowy-dochod-podstawowy/

[7] http://www.tchu.com.pl/tchu_wyd.htm

[8] http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000067107&find_code=SYS&local_base=BIS01

[9] http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000083643&find_code=SYS&local_base=BIS01

[10] http://www.albius.pl

[11] http://memokarty.pl

[12] http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/fiszki-maturzysty_33631.html

[13] http://myapple.pl/content/3098-memokarty-w-appstore-szybka-nauka-do-matury.html

[14] http://www.wprost.pl/ar/412382/Gleboka-wiara-ateisty/

[15] http://www.ceremoniehumanistyczne.pl/mistrzowie.html

 

 

powrót do głównej strony GNOSIS