Projekt okładki - Lech Robakiewicz - z wykorzystaniem własnej grafiki 3d

TREŚĆ
Aurea Catena Gnosis
Poimandres  
plutarch
o izydzie i ozyrysie   
jerzy kolarzowski
chrzeŚcijaŃska recepcja gnozy  
W LABIRYNCIE DUSZY
Carl gustav jung
listy 
PARADYGMAT WYOBRaŹni
Wojciech GUTOWSKI
tadeusza mICIńSKIEGO WIARA WIDZĄCA   
ROZWIDLONE ŚCIEŻKI
jan amos komenskÝ
jedyna koniecznoŚĆ 
na gÓrze helikonu
steve kravette
Medytacja - przygoda bez granic   
Jarosław adamowicz
narodziny przez ŚmierĆ
opowieŚci wizjonerskie
James Joyce
przebudzenie finnegana 
książki stare i nowe
Joanna salamon
schulz hermetyczny (cz.II)

W miarę możności, z czasem,
będziemy udostępniać coraz
więcej tekstów.
poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl

powrót na główną stronę GNOSIS

GRAFIKA
ANNA MARIA BAUER
ZDZISŁAW BEKSIńSKI
MICHAŁ BENYSEK
WOLFGANG HUTTER
LECH ROBAKIEWICZ
HENRYK WANIEK

© Copyright by tCHu 1993-2003                              Księgarnia tCHu