William Blake - Zaślubiny nieba i piekła - Argument.