William Blake (1757-1827) - Zaślubiny nieba i piekła.