William Blake (1757-1827) - Wielki czerwony smok i niewiasta obleczona w słońce.