William Blake - Urizen zmagajcy się z wodami materialności - 1794 z Księgi Urizena.