William Blake (1757-1827) - Pokuta Jane Shore w kościele św. Pawła.