William Blake (1757-1827) - Lamech i jego dwie ony.