William Blake (1757-1827) - Drzwi śmierci z »Bram raju«, 1793.