William Blake (1757-1827) - Chrystus zjawiający się apostołom po zmartwychwstaniu.