William Blake (1757-1827) - Anioł Bożej Obecności przywodzi Ewę do Adama, ok. 1803.