Victor Brauner (1903-1966) - Szkic do aktu, 1962.

[Umieszczone na stronie GNOSIS dzięki staraniu p. Macieja Nabiałka.]