Victor Brauner (1903-1966) - Portret kobiety.

[Umieszczone na stronie GNOSIS dzięki staraniu p. Macieja Nabiałka.]