Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Tu panie ogniu jedz (Aqui senhor fogo coma), 1942.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dziÍki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.