Paul Delvaux (1897-1994) - Przebudzenie lasu, 1939.