Micha³ Anio³ Buonarotti (1475-1564) - Kuszenie i wygnanie z raju, 1509.