Jacek Malczewski (1854-1929) - Portret Jana Kasprowicza.