Jacek Malczewski (1854-1929) - Kobiety grabiące siano.