Jacek Malczewski (1854-1929) - Bachantka studium kobiety.