Alfred Kubin (1877-1959) - Portret m≥odej kobiety z profilu.