Alfred Kubin (1877-1959) - Jezus będzie ochrzczony.