Rudolf Steiner - Obraz sceny, 19 września 1924, kreda na papierze.