Rudolf Steiner - Mimikra, 17 lutego 1923, kreda na papierze.