Rudolf Steiner - Królestwo aniołów, 3 sierpnia 1924, kreda na papierze.