Rudolf Steiner - Istota ludzka była tam na początek, 3 lipca 1924, kreda na papierze.