Pierwsze Goetheanum, Dornach pod Bazyleš (Szwajcaria).