Drugie Goetheanum, Dornach pod Bazyleš (Szwajcaria).