Wyobra¿enie opactwa przedstawia rodzaj systemu mnemonicznego.
Johannes Romberch, Congestorium artificiosae memeoriae, Wenecja 1533.