Alfabety wizualne wykorzystane na rycinie przedstawiającej Gramatykę.
Johannes Romberch, Congestorium artificiosae memeoriae, Wenecja 1533.