Gramatyka odgrywa rolę wyobrażenia mnemonicznego.
Johannes Romberch, Congestorium artificiosae memeoriae, Wenecja 1533.