Robert Fludd - szkic sceny szekspirowskiego Globe Theatre.