Rajmund (Ramon) Lull (1235-1316) - hiszpański mistyk, teoretyk i praktyk sztuki mnemonicznej z przełomu XIII i XIV wieku.
Rękopis Lulla, miniatura Gerolama da Cremona.