Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Pochodził z bogatej rodziny książęcej, Sformułował sławne stwierdzenie: sui ipsius plastes - człowiek jest twórcą samego siebie. Obok Ficina inaugurator neoplatonizmu odrodzeniowego. Znawca kabały Hebrajczyków, którą popularyzował w duchu chrześcijańskim oraz tradycji hermetyczno-kabalistycznej.

Dziwna forma portretu wynika z nałożenia kolorowego centrum na czarno-białą reprodukcję, kótrą pozyskaliśmy z innego źródła.