Góra poznania i wiedzy, miniatura florencka, XV w. Muzeum Conde, Chantilly.