Robert Fludd (1574-1637) przez Matthieu Meriana w dziele Philosophia Sacra, 1626.