Marsilio Ficino (1433-1499) - promotor renesansu platońskiego we Włoszech.