Piekło jako sztuczna pamięć. Cosmas Rossellinus. Wenecja, 1579.