Jakub Böhme (1575-1624) - Ogród serafinów, XVII w.