Jakub Böhme (1575-1624) - Dzieła teozoficzne, Amsterdam, 1682.