Kodeksy z Nag-Hammadi.
Po lewej: strony z Kdoeksów I i XII.
W środku (od góry): Kodeks II, VII, VIII, III, XI.
Po prawej (Od góry): Kodeks V, IX, VI, IV, X oraz strony z Kodeksu XIII.