Neolityczne narzędzie z wyrytą w IV wieku gnostycką inskrypcją, mające zapewne służyć jako łącznik, bądź amulet.