Starożytna gemma gnostycka
Napis na rewersie: IAO ABRASAS