Starożytna gemma z wyobrażeniem Abraxasa
Napis:
Jao