Starożytna gemma z imionami boskimi i archontów.
Abrasax albo Abraxas według wykładni numerologicznej posiada wartość liczbową 365 i reprezentuje Boga słonecznego roku i wieczności (Basilides)
Napisy:
Jao Abrasax Sabaoth Adonaios