Zaślubiny wody z ogniem - XIX-wieczna kopia miniatury indyjskiej.