Flos sapientum. Uroboros z czerwono-białą różą, koniunkcja Słońca i Księżyca - pomiędzy nimi kamień filozofów. Pandora, 1588.
(por. inny wariant tego wyobrażenia)