Merkuriusz jako solarno-lunarny hermafrodyta stojący na uskrzydlonej kuli chaosu. J.D. Mylius, Philosophia reformata. 1622.