© Copyright by Lech Robakiewicz 1999

 

Uzup. (dla chcących odczytać te gryzmoły): ,,Prawdziwe, bez kłamstwa, pewne i najprawdziwsze. To, co jest niżej, jest jak to, co jest wyżej, a to, co jest wyżej, jest jak to, co jest niżej, dla przeniknięcia cudów jedynej rzeczy. I tak jak ...wszystkie rzeczy powstały z jednego, z myśli jednego, tak wszystkie rzeczy zostały zrodzone z tej jednej rzeczy, przez przystosowanie. Ojcem jego jest Słońce, matką Księżyc; wiatr wynosił go w swym łonie; karmicielką jego jest ziemia. Ojciec wszelkie go stworzenia całego świata jest tutaj. Siła jego jest zupełna, jeżeli za mieni się w ziemi? Oddzielisz ziemię od ognia, subtelne od gęstego, z wolna, z wielką zręcznością. Wznosi się z ziemi ku niebu i powtórnie zstępuje na ziemię i otrzymuje siłę wyższych i niższych. Tak posiędziesz chwałę całego świata. Dlatego odstąpi od ciebie wszelka ciemność. Ta jest wszelkiej mocy potężna siła: ponieważ zwycięży wszelką rzecz subtelną i przeniknie każde ciało stałe. Tak został stworzony świat. Takie będą cudowne przystosowania, których sposób jest to zawarty. Dlatego jestem nazwany Hermesem Potrójnie-Wielkim, posiadającym trzy części filozofii całego świata. To jest zupełne, co powiedziałem o działaniu Słońca."

(Tablica Szmaragdowa. przeł. Roman Bugaj)